ceník Česká Lípa

Č.Lípa
STK 35.22
Ceník prohlídek a kontrol STK
pravidelná osobní 880,-
pravidelná motocykl 450,-
pravidelná nákladní N1 880,-
pravidelná nákladní N2, N3 -
prav. nákladní N2, N3 super.zelené -
pravidelná autobusy -
pravidelná příves O1 nebržděný 440,-
pravidelná přívěs bržděný O2 650,-
pravidelná přívěs O3,O4 -
traktory -
přívěs za traktror nad 1500 kg -
opakovaná osobní do 7 dní 100,-
opakovaná nákladní N1 + přívěs O2 7 až 30 dní 300,-
opakovaná nákladní N2,N3,M2,M3 -
opakovaná přívěsy O3, O4, OT3 a OT4 -
opakovaná motocykl + přívěs O1, O2 200,-
přestavba M1,N1 1 290,-
přestavba N2,N3,M2,M3 -
přestavba O1 470,-
přestavba O2 970,-
přestavba O3,O4,OT3,OT4 -
přestavba traktor -
přestavba L1 – L7 800,-
Před schválením (dovoz)
před registrací (dovoz) M1 1 900,-
před registrací (dovoz) N1 1 900,-
před registrací (dovoz) L 1 100,-
před schválením N2,N3,M2,M3 -
před registrací (dovoz) O1 970,-
před registrací (dovoz) O2 1 870,-
před schv. O3,O4,OT3,OT4 -
před registrací s COC-EWG listem 900,-
dovoz M1 na COC list -
Evidenční kontrola
(pouze pro skupiny M1,N1,O1,O2,L) 420,-
ev.kontrola doklady cizí stát bez TK 500,-
duplikát známky 100,-
kontola světel nebo náprav 100,-
kontrola brzd 150,-
předtechnická kontrola M1 800,-
předtechnická kontrola N1, M1 (bez zápisu do TP) 800,-
Ceník emisního měření
benzín neřízený (karburátor) 510,-
benzín řízený (katalyzátor) 610,-
naftový systém 710,-
emisní N2,N3,M2,M3 -
benzín řízený + LPG -
benzín neřízený + LPG -
duplikát emisní známky 100,-
duplikát emisního průkazu 35,-
kontola výfukového portubí nebo emisního sys. 50,-
kontrola brzd 150,-
kontrola světel, nápravy 100,-
__________________________________________________________________________________
ceny jsou platné od 4.1.2016 včetně DPH